Autoriseret Kloakmester

Refsvindinge Entreprenør ApS er autoriseret kloakmester og er tilknyttet den lovpligtige kontrolordning gennem Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. En del af Dansk Byggeri.

Hovedkloakker.
Refsvindinge Entreprenør ApS udfører alt indenfor

 • Kloakering af nyudstykninger
 • Kloakrenovering. Udskiftning eller reparation af afløbsledninger
 • Etablering af regnvandsanlæg med regnvandsbassiner og udløbsregulering
 • Etablering af store nedsivningsanlæg for regnvand

Klimaændringerne har sat ekstra fokus på vores regnvandshåndtering. Man forventer 10-20 % mere nedbør om året og især om vinteren. Der skal derfor gøres en ekstra indsats, så vi undgår oversvømmede kældre, tunneler og lave byområder. Refsvindinge Entreprenør ApS er parat.

Huskloakker.
Refsvindinge Entreprenør ApS udfører alt indenfor:

 • Indføring af kloakstik til bygningen på grunden
 • Udførelse af indvendige kloakanlæg
 • Udførelse af regnvandsanlæg til stik på grunden eller til nedsivning
 • Reparation af eksisterende kloakanlæg

Netop med hensyn til de storenedbørsmængder er det vigtigt, at sikre de enkelte ejendomme mod uønsket regnvand. Vi er parat med gode løsninger.

Kloakering i det åbne land.
Refsvindinge Entreprenør ApS udfører alle former for private spildevandsanlæg:

 • Minirenseanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Sandfilteranlæg med og uden membran
 • Pilerensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Samletank

Vi sørger for forundersøgelser, ansøgning, udførelse og færdigmelding.
I de fleste tilfælde er det også nødvendigt med en ny bundfældningstank. En nærmere inspektion vil give svaret.

Dræning.
Refsvindinge Entreprenør ApS udfører alt indenfor:

 • Bygningsdræn
 • Dræning af landbrugsjorder
 • Vej- og terrændræn
TOP