Både stort og småt

Refsvindinge Entreprenør ApS råder en moderne maskinpark og er således i stand til at udføre både store og små jordarbejder.

 

  • Udgravning og bortkørsel af jord
  • Udgravning og genindbygning af jord


Ved hjælp af laserstyring er vi i stand til at udføre vores udgravninger meget præcist.

  • Byggemodninger
  • Udgrave for fundamenter/kældre til bygninger i alle størrelser. Lige fra det lille sommerhus til de store industrihaller.
  • Terrænreguleringer
  • Bassiner

I dag er jord ikke bare jord. Alt efter hvor det udgraves, kan det være ren jord eller forurenet jord og det skal håndteres derefter. Vi er klar.

TOP